แจ้งสินค้ามีปัญหา (สินค้าสั่งซื้อแบบพรีออร์เดอร์) สำหรับแอป Uneed บนมือถือ #uneedapp


หากพบว่าสินค้าที่ได้รับมีปัญหา เช่น เสียหาย แตก ได้สินค้าไม่ครบ สามารถแจ้งปัญหาได้ ดังนี้

ในหน้าแรก ให้เลือกเมนู "รายการสั่งซื้อ"

เลือกรายการสั่งซื้อที่เคยสั่งซื้อแล้ว แต่พบปัญหา

เลือก "แจ้งสินค้าพบปัญหา"

เลือก "แจ้งสินค้าพบปัญหา" ในรายการสินค้าที่มีปัญหา

กรอกรายละเอียดที่พบปัญหาเช่น จำนวน, ราคาที่ต้องการขอคืนเงิน (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาให้ตรงตามรายการสั่งซื้อ)

พร้อมกับแนบรูปภาพประกอบ โดยมีรายละเอียดังนี้

   5.1 แนบภาพถ่ายหน้าแทรคหน้ากล่องสินค้าที่ได้รับ

   5.2 แนบภาพถ่ายสินค้าที่ได้รับหรือตรงจุดที่มีปัญหาสินค้าที่ได้ไป(สามารถแนบได้มากกว่า1รูป)

   5.3 ให้ถ่ายวิดิโอตอนเปิดกล่องสินค้าแล้วแนบส่งแจ้งทางไลน์ @uneedcargo

จากนั้นเลือกปุ่ม "ส่งคำขอ"

รายการจะมีสถานะปรากฎขึ้นมาเป็น "ส่งคำขอ" ในระหว่างนี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อร้านค้าเพื่อหาข้อเท็จจริงสำหรับรายการนี้ต่อไป และส่งอีเมลให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการเคลื่อนไหว

 

 

Top