วิธีฝากจ่าย 1688 (ส่งยอดเข้าอีเมล์)


1. เข้าระบบ 1688 กดปุ่ม จ่ายเงิน

2. เลือก ใช้ Alipay จ่าย แล้วกดปุ่มสีส้ม

3. เลือก ฝากเพื่อนจ่ายเงิน 找人代付 ตามรูป

*** อย่าลืม! คุณต้องเช็คยอดก่อนการฝากจ่าย ***

4. ช่องหมายเลข 7. ให้กรอก Alipay ที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งลูกค้าในช่องทาง Line official @uneedcargo
5. ช่องหมายเลข 8. กรอกรหัสลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครไว้ในเว็บ uneedcargo เช่น IM-XXXXX
6. ช่องหมายเลข 9. กรอกรหัสยืนยันจากภาพด้านขวามือ
7. กดปุ่มตรงหมายเลข 10. เพื่อฝากเพื่อนจ่ายเงิน

8. เมื่อฝากเพื่อนจ่ายสำเร็จ จะปรากฎดังภาพ

9. เมื่อสำเร็จแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทาง Line official ว่าได้ดำเนินการส่งยอดเข้าอีเมล์เรียบร้อยแล้ว และแคปภาพข้างต้นเพื่อยืนยันการส่งยอดค่ะ

หมายเหตุ
     1. เมื่อคุณทำรายการฝากจ่าย จะต้องใส่รหัสลูกค้าทุกรายการ
     2. เมื่อคุณกดซื้อของแล้ว แนะนำให้ติดต่อร้านค้า เพื่อทำการขอลดราคา หากลูกค้าเปิดรายการมาเรียบร้อย
         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ

 

Top