วิธีฝากจ่าย 1688 (ส่งยอดเข้าอีเมล์)


1. เข้าระบบ 1688 กดปุ่ม จ่ายเงิน

2. เลือก ใช้ Alipay จ่าย

3. เลือก ไปจ่ายเงิน
4. คุณต้องเลือก แผ่นดินใหญ่ของจีน
5. เลือก ฝากเพื่อนจ่ายเงิน ตามรูป
6. อย่าลืม! คุณต้องเช็คยอดก่อนการฝากจ่าย

7. ให้กรอก Alipay ขณะนี้อลิเพย์ที่สามารถส่งยอดได้คือ
1) Alipay : 18577030186 (ส่งได้ทุกยอดตามปกติ)
2) Alipay : uneedcargo@hotmail.com (อลิเพย์นี้แนะนำส่งยอดไม่เกิน 2000 หยวน)
8. กรอกรหัสลูกค้า IM-XXXXX
9. กรอกรหัสยืนยันจากภาพด้านขวามือ
10. กดปุ่ม ฝากเพื่อนจ่ายเงิน

11. เมื่อฝากเพื่อนจ่ายสำเร็จ จะปรากฎดังภาพ

12. เมื่อสำเร็จ ให้คุณเปิดรายการกับทาง Uneed Cargo อีกทีตามขั้นตอนดังลิ้งค์ https://www.uneedcargo.com/blog/5eac31d25f866/
     โดยเลือกประเภทเป็น ส่งยอดเข้าเมล์ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

หมายเหตุ
     1. เมื่อคุณทำรายการฝากจ่าย จะต้องใส่รหัสลูกค้าทุกรายการ
     2. เมื่อคุณกดซื้อของแล้ว แนะนำให้ติดต่อร้านค้า เพื่อทำการขอลดราคา หากลูกค้าเปิดรายการมาเรียบร้อย
         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ

 

Top