วิธีฝากจ่าย 1688 (ส่งยอดเข้าอีเมล์)


1. เข้าระบบ 1688 กดปุ่ม จ่ายเงิน

2. เลือก ใช้ Alipay จ่าย

3. เลือก ไปจ่ายเงิน
4. คุณต้องเลือก แผ่นดินใหญ่ของจีน
5. เลือก ฝากเพื่อนจ่ายเงิน ตามรูป
6. อย่าลืม! คุณต้องเช็คยอดก่อนการฝากจ่าย

7. ให้กรอก Aipay : uneedcargo@hotmail.com
8. กรอกรหัสลูกค้า IM-XXXXX
9. กรอกรหัสยืนยันจากภาพด้านขวามือ
10. กดปุ่ม ฝากเพื่อนจ่ายเงิน

11. เมื่อฝากเพื่อนจ่ายสำเร็จ จะปรากฎดังภาพ

12. เมื่อสำเร็จ ให้คุณเปิดรายการกับทาง Uneed Cargo อีกทีตามขั้นตอนดังลิ้งค์ https://www.uneedcargo.com/blog/5eac31d25f866/
     โดยเลือกประเภทเป็น ส่งยอดเข้าเมล์ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

หมายเหตุ
     1. เมื่อคุณทำรายการฝากจ่าย จะต้องใส่รหัสลูกค้าทุกรายการ
     2. เมื่อคุณกดซื้อของแล้ว แนะนำให้ติดต่อร้านค้า เพื่อทำการขอลดราคา หากลูกค้าเปิดรายการมาเรียบร้อย
         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ

 

Top