วิธีการแจ้งขอคืนเงิน Taobao/1688


1. เข้าเมนู ฝากจ่ายเถาเปา/1688

2. ค้นหารายการที่ต้องการขอคืนเงิน

3. กดปุ่ม ขอคืนเงิน ในรายการที่คุณได้รับการคืนเงิน

4. กรอกยอดเงิน และเลือกไฟล์รูปหลักฐานการคืนเงินจากทางร้าน

5. รายการจะปรากฎสถานะ กำลังส่งคำขอคืนเงิน
    หากมียอดตามที่กรอกจริง เจ้าหน้าที่จะทำการคืนเงินเข้าในกระเป๋าเงินของคุณ

Top