วิธีการแจ้งชำระเงินค่าขนส่ง


1. เมื่อสินค้าถึงไทยแล้ว จะมีการแจ้งเตือนตามจำนวนที่พัสดุของคุณได้ถึงไทย
    และพร้อมทำรายการดังในตัวอย่าง 127 รายการ

2. เมื่อเข้ามาในหน้ารายการ จะสามารถเลือกส่งเฉพาะบางรายการได้ ทำการติ๊กถูกหน้ารายการที่ต้องการ
    จากนั้นให้กดเมนู รายการที่เลือก หรือใช้ปุ่มด้านล่าง ไปขั้นตอนต่อไป

3. ในหน้านี้ จะเป็นการสรุปรายการราคาทั้งหมด หากต้องการลบรายการ ยังสามารถทำได้ในหน้านี้
    เมื่อรายการพร้อมแล้วใช้ปุ่ม กรอกที่อยู่ หรือปุ่มด้านล่าง ไปขั้นตอนต่อไป

4. ในหน้านี้ คุณจะสามารถเลือกที่อยู่เดิมที่เคยบันทึกไว้ หรือทำการเพิ่มใหม่
    การจัดส่งที่แนะนำ จะต้องทำการเลือกจังหวัดที่จัดส่งก่อน รายการขนส่งจึงจะปรากฎให้เลือก

5. การเลือก ที่อยู่จัดส่ง เมื่อที่อยู่พร้อมแล้ว ให้กดปุ่ม ยืนยันสรุป หรือ ไปขั้นตอนต่อไป

6. หน้ายืนยันสรุป จะเป็นสรุปตัวเลือกที่ได้ทำรายการมาทั้งหมด และแสดงจำนวนยอดเงินที่สามารถใช้งานได้
   พร้อมทั้งรายการพัสดุ และราคา ทั้งหมด ด้านล่าง
   เมื่อพร้อมชำระเงิน ให้กดปุ่ม บันทึก ด้านล่าง

7. จะได้หมายเลขอ้างอิงรายการของคุณ

8. รายการจะมาปรากฎในหน้าสรุปรายการส่งของ ของคุณ 
    การตัดรอบบิล หากคุณออกบิลก่อน 11.00 ของวันนั้น รายการจะถูกจัดส่งหลังบ่ายในวันนั้น
    หากเลยจะนำไปส่งในรอบวันถัดไป 

Top