วิธีฝากจ่าย Taobao/1688


1. เข้าเมนู ฝากจ่ายเถาเปา/1688

2. กดเมนู เพิ่มรายการ และกรอกรายละเอียด ตัวอย่างตามภาพ
    ให้กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อที่ต้องการให้กดจ่าย และใส่ยอดเงินหยวนที่ต้องการฝาก
    กรุณากรอกให้ตรง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการที่ไม่ตรง
    ในระหว่างนี้ คุณจะได้อีเมล์แจ้งเตือนการทำรายการเสมอ

    ทั้งนี้ บริษัทจะไม่เก็บค่าบริการฝากจ่ายเพิ่มเติมใดๆ

3. เมื่อบันทึกสำเร็จ จะได้หมายเลขรายการอ้างอิง

4. ดังตัวอย่างข้างต้น มีการฝากจ่าย 2 รายการ ในหน้าสรุปรวมรายการ จะแยกรายการออกเป็น 2 รายการดังภาพ
    เพื่อให้สะดวกต่อการสังเกตุ

 

Top