วิธีฝากจ่าย Taobao (ส่งยอดเข้าอีเมล์)


1. เมื่อคุณซื้อสินค้าแล้ว กดปุ่ม ไปจ่ายเงิน

2. เลือก ฝากเพื่อนจ่ายเงิน 找人代付 ตามรูป
***อย่าลืม! เช็คยอดก่อนฝากจ่าย***

3. ช่องหมายเลข 5. ให้กรอก Alipay ที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งลูกค้าในช่องทาง Line official @uneedcargo
4. ช่องหมายเลข 6. กรอกรหัสลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครไว้ในเว็บ uneedcargo เช่น IM-XXXXX
5. ช่องหมายเลข 7. กรอกรหัสยืนยันจากภาพด้านขวามือ
6. กดปุ่มตรงหมายเลข 8. เพื่อฝากเพื่อนจ่ายเงิน

7. เมื่อฝากจ่ายสำเร็จ จะปรากฎดังภาพ

8. เมื่อสำเร็จแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทาง Line official ว่าได้ดำเนินการส่งยอดเข้าอีเมล์เรียบร้อยแล้ว และแคปภาพข้างต้นเพื่อยืนยันการส่งยอดค่ะ

 

วิธีส่งยอดสำหรับกรณีลูกค้ามีหลายใบสั่งซื้อ แล้วต้องการส่งยอดรวมเพื่อจ่ายครั้งเดียว

(สามารถรวมใบสั่งซื้อได้สูงสุด 20 ใบสั่งซื้อ ในการส่งยอดฝากจ่าย 1 ครั้ง)

 

1. เมื่อคุณซื้อสินค้าแล้ว กดปุ่มติกเลือกให้ขึ้นเครื่องหมายเช็คถูกตามรูป ของใบสั่งซื้อที่ต้องการรวมจ่าย

 

2. กดปุ่มรวมจ่ายตามรูป

 

3. ช่องหมายเลข 1. ให้กรอก Alipay ที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งลูกค้าในช่องทาง Line official @uneedcargo
4. ช่องหมายเลข 2. กรอกรหัสลูกค้าที่ลงทะเบียนสมัครไว้ในเว็บ uneedcargo เช่น IM-XXXXX
5. ช่องหมายเลข 3. กรอกรหัสยืนยันจากภาพด้านขวามือ
6. กดปุ่มตรงหมายเลข 4. เพื่อฝากเพื่อนจ่ายเงิน
***อย่าลืม! เช็คยอดก่อนฝากจ่าย***

 

7. เมื่อฝากจ่ายสำเร็จ จะปรากฎดังภาพ

8. เมื่อสำเร็จแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทาง Line official ว่าได้ดำเนินการส่งยอดเข้าอีเมล์เรียบร้อยแล้ว และแคปภาพข้างต้นเพื่อยืนยันการส่งยอดค่ะ

หมายเหตุ
     1. เมื่อคุณทำรายการฝากจ่าย จะต้องใส่รหัสลูกค้าทุกรายการ
     2. เมื่อคุณกดซื้อของแล้ว แนะนำให้ติดต่อร้านค้า เพื่อทำการขอลดราคา หากลูกค้าเปิดรายการมาเรียบร้อย
         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ

 

Top