วิธีฝากจ่าย Taobao (ส่งยอดเข้าอีเมล์)


1. เมื่อคุณซื้อสินค้าแล้ว กดปุ่ม ไปจ่ายเงิน

2. เลือก แผ่นดินใหญ่ของจีน
3. กด ฝากเพื่อนจ่ายเงิน ตามภาพ
4. อย่าลืม! เช็คยอดก่อนฝากจ่าย

5. ให้กรอก Alipay ขณะนี้อลิเพย์ที่สามารถส่งยอดได้คือ
1) Alipay : 18577030186 (ส่งได้ทุกยอดตามปกติ)
2) Alipay : uneedcargo@hotmail.com (อลิเพย์นี้แนะนำส่งยอดไม่เกิน 2000 หยวน)
6. กรอกรหัสลูกค้า IM-XXXXX
7. กรอกรหัสยืนยันตามภาพด้านข้าง
8. กดปุ่ม ฝากเพื่อนจ่ายเงิน

9. เมื่อฝากจ่ายสำเร็จ จะปรากฎดังภาพ

12. เมื่อสำเร็จ ให้คุณเปิดรายการกับทาง Uneed Cargo อีกทีตามขั้นตอนดังลิ้งค์ https://www.uneedcargo.com/blog/5eac31d25f866/
     โดยเลือกประเภทเป็น ส่งยอดเข้าเมล์ เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ

หมายเหตุ
     1. เมื่อคุณทำรายการฝากจ่าย จะต้องใส่รหัสลูกค้าทุกรายการ
     2. เมื่อคุณกดซื้อของแล้ว แนะนำให้ติดต่อร้านค้า เพื่อทำการขอลดราคา หากลูกค้าเปิดรายการมาเรียบร้อย
         บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการ

 

Top