วิธีโอนเงินไปจีน/เติมอลิเพล/วีแชท


1. เข้าเมนู โอนเงินไปจีน/เติมอลิเพล/วีแชท

2. กด เพิ่มรายการใหม่ กรอกรายละเอียดที่ต้องการให้โอน และแนบไฟล์ ตามหัวข้อ ดังตัวอย่างในภาพ
    เมื่อกรอกครบ กดปุ่ม บันทึก ด้านล่าง

3. คุณจะได้เลขรายการอ้างอิง

4. รายการจะปรากฎให้เห็นในหน้าสรุปดังภาพ

 

หมายเหตุ

- อลิเพลหรือวีแชทขั้นต่ำ 2,000 หยวน
- บัญชีธนาคารชื่อจีน ขั้นต่ำ 10,000 หยวน
- บัญชีธนาคารชื่อต่างชาติ ขั้นต่ำ 30,000 หยวน

Top