วิธีเพิ่มเลขพัสดุ (สำหรับลูกค้านำเข้า)


1. เข้าเมนู พัสดุ

2. กดปุ่ม เพิ่มรหัสพัสดุ คุณจะสามารถกรอกข้อมูลได้เฉพาะ เลขพัสดุ,
    การนับจำนวน (มีค่าใช้จ่าย), ตีลัง(มีค่าใช้จ่าย), ถ่ายรูป (มีค่าใช้จ่าย)
    และหมายเหตุ เท่านั้น 

Top