วิธีการเติมเงิน


1. กดเมนู เติมเงิน จากแทบเมนูด้านบนสุด

2. กด แจ้งเติมเงิน แล้วกรอกรายละเอียด จำนวนที่โอนเข้า พร้อมเลือกสลิปไฟล์หลักฐานการโอนเงิน
    กด บันทึก เพื่อส่งรายการ

4. รอการยืนยันรายการจากทางทีมงาน สถานะจะถูกเปลี่ยนจาก ส่งคำขอ เป็น ยืนยันสำเร็จ
    พร้อมทั้งโอนยอดเงินเข้าเว็บไซต์ ลูกค้าสามารถนำไปใช้จ่ายตามยอดต่างๆได้ทันที

 

Top