วิธีการถอนเงินออก


1. กดเมนูเลือกถอนเงิน

2. กดปุ่ม "เพิ่มรายการใหม่"

3. กรอกรายละเอียดบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า และกดปุ่มขอ OTP (one-time-password) จะถูกส่งเข้ายังอีเมล์ที่ได้ผูกกับบัญชีของท่านไว้

รหัสผ่าน OTP จะสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว และต้องใช้งานภายใน5นาทีเท่านั้น หากหมดอายุต้องทำการกดขอรหัส OTP ใหม่

4. เมื่อดำเนินการถอนเงินเสร็จจะมีหลักฐานการโอนคืนให้ลูกค้าแสดงดังภาพ

Top