วิธีแจ้งสินค้ามีปัญหา (พรีออเดอร์)


1. เข้าเมนู รายการสั่งซื้อสินค้า

2. เลือกรายการสินค้าที่พบปัญหา

3. กดปุ่ม แจ้งสินค้าพบปัญหา

4. กรอกรายละเอียดที่พบปัญหาเช่น จำนวน, ราคาที่ต้องการขอคืนเงิน
    (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาให้ตรงตามรายการสั่งซื้อ)


5. แนบรูปภาพประกอบ

   5.1 แนบภาพถ่ายหน้าแทรคหน้ากล่องสินค้าที่ได้รับ

   5.2 แนบภาพถ่ายสินค้าที่ได้รับหรือตรงจุดที่มีปัญหาสินค้าที่ได้ไป(สามารถแนบได้มากกว่า1รูป)

   5.3 ให้ถ่ายวิดิโอตอนเปิดกล่องสินค้าแล้วแนบส่งแจ้งทางไลน์ @uneedcargo

   เมื่อรายการพร้อมแล้ว ให้กดปุ่ม ส่งคำขอ

6. รายการจะมีสถานะปรากฎขึ้นมาเป็น ส่งคำขอ ในระหว่างนี้ Uneed cargo
    จะทำการติดต่อร้านค้าเพื่อหาข้อเท็จจริงสำหรับรายการนี้ต่อไป และส่งเมล์
    ให้คุณทราบ เมื่อมีการเคลื่อนไหว

 

***แนะนำให้ลูกค้าตรวจเช็คสินค้าให้เรียบร้อยแล้วรายงานปัญหาให้ครบในครั้งเดียว***

 

Top