วิธีแจ้งสินค้าไม่มีเจ้าของ สำหรับแอป Uneed บนมือถือ #uneedapp


ในหน้าแรก เลือกเมนู "สินค้าไม่มีเจ้าของ"

เลือกสินค้าที่สั่ง

เลือก "อัพโหลดไฟล์"

เลือก "เลือกรูปภาพจากคลัง" แล้วแนบรูปภาพหลักฐานการซื้อสินค้า (หากต้องการถ่ายรูปหลักฐานการซื้อสินค้า ให้เลือก "ถ่ายรูปจากกล้อง")

เมื่อแนบรูปภาพหลักฐานการซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก "บันทึก"

 

 

 

Top