วิธีเพิ่มที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า สำหรับแอป Uneed บนมือถือ #uneedapp


ในหน้าแรก ให้เลือกเมนู "ฉัน" > เลือกเมนู "ที่อยู่"

เลือก "เพิ่มที่อยู่ใหม่"

กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า ได้แก่ ชื่อผู้รับ (บริษัทหรือบุคคล), ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าในไทย, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้, จังหวัดที่จัดส่ง และขนส่งที่ต้องการจัดส่ง

จากนั้นเลือกปุ่ม "บันทึก"

ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้านี้จะใช้กับการจัดส่งสินค้าในไทย ซึ่งใช้ในเมนู "รายการส่งของ"

 

 

Top