วิธีขอเงินคืน Taobao/1688 สำหรับแอป Uneed บนมือถือ #uneedapp


ในหน้าแรก เลือกเมนู "ฝากจ่ายเถาเป่า/1688"

เลือกรายการฝากจ่ายที่ต้องการขอคืนเงิน


เลือกเมนู "ขอคืนเงิน"

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการขอคืน และเลือก "อัพโหลดไฟล์"

เลือก "เลือกรูปภาพจากคลัง" แล้วเลือกไฟล์รูปภาพหลักฐานการคืนเงินจากทางร้าน (หรือหากต้องการถ่ายรูปหลักฐานการคืนเงิน ก็สามารถเลือก "ถ่ายรูปจากกล้อง")

เมื่อกรอกจำนวนเงินและแนบรูปถูกต้องแล้ว ให้เลือก "บันทึก"

รายการจะแสดงสถานะ "กำลังส่งคำขอคืนเงิน" หากมียอดตามที่กรอกจริง เจ้าหน้าที่จะทำการคืนเงินเข้าในกระเป๋าเงิน

เมื่อมีการคืนเงินแล้ว รายการฝากจ่ายจะแสดงสถานะ "คืนเงินแล้ว"

 

 

Top