วิธีเพิ่มที่อยู่ออกใบกำกับภาษี สำหรับแอป Uneed บนมือถือ #uneedapp


ในหน้าแรก เลือกเมนู "ฉัน" > เลือกเมนู "ที่ยู่ใบกำกับภาษี"

เลือก "เพิ่มที่อยู่ใหม่"

กรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี ได้แก่ ชื่อบริษัท (ใส่สำนักงานใหญ่หรือสาขาด้วย), ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี, เบอร์โทร และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

จากนั้นเลือกปุ่ม "บันทึก"

ที่อยู่ใบกำกับภาษีก็จะถูกบันทึกไว้ สามารถนำไปใช้ในเมนู "ขอใบกำกับภาษีค่าสินค้า"

 

 

Top