วิธีการแจ้งชำระเงินค่าขนส่ง สำหรับแอป Uneed บนมือถือ #uneedapp


ในหน้าแรก เลือกเมนู "พัสดุถึงไทย"

เลือกเช็คถูก รายการพัสดุที่ต้องการจัดส่งในไทย แล้วเลือก "ขั้นตอนถัดไป"

หากยังไม่มีที่อยู่สำหรับจัดส่งในไทย ให้เลือก "เพิ่มที่อยู่"

จากนั้นก็กรอกข้อมูลที่อยู่ให้เรียบร้อย แล้วเลือก "บันทึก"

จากนั้นก็เลือกที่อยู่ที่เพิ่มใหม่ หรือหากมีที่อยู่อยู่แล้ว ก็สามารถเลือกที่อยู่ที่ต้องการจัดส่งในไทยได้เลย จากนั้นให้เลือกปุ่ม "ขั้นตอนถัดไป"

เลือกประเภทบิล แล้วเลือก "ขั้นตอนถัดไป"

ระบบจะแสดงรายละเอียดการจัดส่งสินค้าในไทย ให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุด

ระบบจะแสดงค่าขนส่งและค่าบริการต่าง ๆ พร้อมกับข้อมูลการหักเงินในกระเป๋า ให้เลือกประเภทการแพ็คสินค้าเป็น "รวมแพ็ค" หรือ "แยกแพ็ค" และเช็คยืนยันการอ่านข้อตกลงของบริษัทให้เรียบร้อย จากนั้นเลือกปุ่ม "บันทึก"

 

ระบบก็จะแสดงสถานะเป็น "ส่งคำขอ" และหากมีการยืนยัน และเริ่มจัดส่งแล้ว ระบบจะแสดงสถานะเป็น "กำลังจัดส่ง"

 

 

Top