วิธีฝากจ่าย ช่องทาง รอทักแชท


การฝากจ่ายช่องทาง "รอทักแชท" ช่องทางนี้มีไว้สำหรับลูกค้า ดังต่อไปนี้
- สำหรับลูกค้าที่ไม่มีไอดี withuneed 

- สำหรับลูกค้าที่มีไอดี 1688/taobao ส่วนตัว

ขั้นตอนการใช้งาน 
1.ลูกค้าทำรายการฝากจ่ายเข้ามาในระบบ uneed

  - เลือกประเภทในการฝากจ่าย "รอทักแชท"

  - กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อจีนในช่อง รายการที่

  - กรอกยอดเงินหยวนที่ต้องการฝากจ่าย (ถ้ายอดหลักพันขึ้นไปไม่ต้องใส่ตัวลูกน้ำ เช่นถ้ายอด 1,000 หยวน ให้กรอกในช่อง 1000)

  - เลือกประเภทของรายการฝากจ่ายว่าเป็นของเว็บใด 1688 หรือ taobao

  - ส่วนช่องหมายเหตุ ลูกค้าสามารถกรอกเตือนความจำ หรือข้อความที่ลูกค้าต้องการลงไปได้

  - เมื่อกรอกครบแล้ว กด "บันทึก"


2.เมื่อทำรายการเข้ามาในระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งอลิเพลที่ให้ส่งยอดทางไลน์ @uneedcargo


3.เมื่อลูกค้าได้ข้อมูลอลิเพลสำหรับการส่งยอดแล้ว ให้ดำเนินการตามวิธีฝากจ่ายส่งยอดเข้าเมล์ ในระบบ 1688 หรือ taobao ได้เลยค่ะ (ต้องรอทางเจ้าหน้าที่แจ้งอลิเพลที่ใช้ส่งยอดทุกครั้งสำหรับในทุกๆยอด งดส่งยอดเข้าอลิเพย์มาก่อน)


4.เมื่อลูกค้าส่งยอดแล้ว ให้แจ้งตอบกลับทางเรามาอีกทีว่าส่งยอดเข้าอลิเพลมาแล้ว 


5.หลังจากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการชำระให้ค่ะ ถ้าเจ้าหน้าที่ชำระเสร็จแล้วจะกดอนุมัติยืนยันสำเร็จรายการฝากจ่ายในระบบ
 


วิธีส่งยอดเข้าอลิเพย์

----  วิธีฝากจ่าย Taobao (ส่งยอดเข้าอีเมล์)
---- วิธีฝากจ่าย 1688 (ส่งยอดเข้าอีเมล์)

---- วีธีฝากจ่าย taobao (ส่งยอด แบบ QR ผ่านมือถือ)

 

Top