วิธียืนยันตัวตนบัญชีอลิเพลด้วยพาสปอร์ต


เน้นย้ำ ให้ลูกค้าใช้ไอดีและรหัสผ่าน 1688 ที่ใช้ในการสั่งซื้อสินค้า ล็อกอินเข้าใช้งานบัญชีอลิเพล แล้วทำรายการยืนยันตัวตนได้เลย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องสมัครบัญชีอลิเพลใหม่

 

1.เมื่อล็อคอินเข้า Alipay แล้ว ให้เลือก ME

2.กดตรงลูกศร ตามรูปภาพ

3.กด Real-name Verification

4.กด Verify now

 

5.กรอกข้อมูลพาสปอร์ตของคุณให้ถูกต้องและครบถ้วน

    5.1 ใส่ชื่อนามสกุลจริง (สะกดตามพาสปอร์ต)

    5.2 ใส่เลขพาสปอร์ต

    5.3 ใส่วัน/เดือน/ปี เกิด

    5.4 ใส่วันหมดอายุของพาสปอร์ต

    5.5 กด submit เพื่อยืนยัน

***หมายเหตุ ลูกค้าสามารถกดปุ่ม Scan to fill in automatically เพื่อสแกนหรืออัพโหลดรูปภาพพาสปอร์ตได้

6.เลือก Passprt chip & face verification เพื่อสแกนพาสปอร์ตและสแกนใบหน้า

7. กด Start verification แล้วนำมือถือวานบนพาสปอร์ตเพื่อสแกน (ขั้นตอนนี้จะสามารถสแกนได้เฉพาะมือถือที่มี NFC )

8.หลังจากที่สแกนหน้าพาสปอร์ตผ่านแล้ว ระบบจะขึ้นให้สแกนใบหน้า ให้กด Vefify เพื่อสแกนใบหน้า

9.หลังจากสแกนใบหน้าสำเร็จแล้วจะปรากฏดังภาพ ให้ลูกค้ากด Vefification Photo

10. กด Take photo เพื่อถ่ายรูปพาสปอร์ต

11.เมื่ออัพโหลดรูปภาพสำเร็จจะปรากฏดังภาพ  ให้กดมุมบนขาวมือ

12.เมื่อลูกค้าถ่ายรูปพาสปอร์ตสำเร็จแล้ว เมนู Vefification Photo จะเปลี่ยนสถานะเป็น Uploaded  ให้กดลูกศรมุมบนซ้ายมือ เพื่อกลับไปที่หน้า My Account  

13.เมื่อกลับไปที่หน้า My Account แล้ว ให้สังเกตเมนู Real-name Verification จะมีชื่อเจ้าของบัญชี และสถานะจะเปลี่ยนเป็น Verified

ขั้นตอนการยืนยันบัญชีอลิเพลสำเร็จค่ะ

Top