วิธีกดขอคืนเงิน (กรณีได้ของไม่ครบและได้ยืนยันรับของแล้ว)


เข้าหน้ารายการสั่งซื้อที่ต้องการกดขอคืนเงิน แล้วเลือกตามตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะ

Top