Exchange rate
Exchange rate
1 Chinese Yuan
เรทออเดอร์
เรทออเดอร์
4.85 ฿
เรทฝากจ่ายสินค้า
4.80 ฿
เรทเติมอลีเพล
4.80 ฿
รับชมวิดิโอแนะนำการใช้งาน

วีดีโอแนะนำการใช้งาน

อัตราค่าส่งจากจีนมาไทย 中国至泰国运费报价

นำเข้าสินค้า (Importer)
ประเภทสินค้า
ราคา
ธรรมดา
มอก./อย.
พิเศษ
ควบคุม
ราคา
ธรรมดา
มอก./อย.
พิเศษ
ควบคุม
ประเภทสินค้า
ราคา
ธรรมดา
มอก./อย.
พิเศษ
ควบคุม
ราคา
ธรรมดา
มอก./อย.
พิเศษ
ควบคุม
ทางรถ (4-7 วัน)
คิดตามกิโล
40
60
120
180
คิดตามขนาด
7,300
8,900
14,000
18,000
ทางเรือ (14-20 วัน)
คิดตามกิโล
35
55
-
-
คิดตามขนาด
5,300
7,900
-
-
ฝากบริษัทสั่งซื้อให้ (PRE-Order)
ประเภทสินค้า
ราคา
ธรรมดา
มอก./อย.
พิเศษ
ควบคุม
ราคา
ธรรมดา
มอก./อย.
พิเศษ
ควบคุม
ประเภทสินค้า
ราคา
ธรรมดา
มอก./อย.
พิเศษ
ควบคุม
ราคา
ธรรมดา
มอก./อย.
พิเศษ
ควบคุม
ทางรถ (4-7 วัน)
คิดตามกิโล
45
70
120
180
คิดตามขนาด
7,500
9,500
14,000
18,000
ทางเรือ (14-20 วัน)
คิดตามกิโล
40
60
-
-
คิดตามขนาด
5,800
8,800
-
-

ถ้าต้องการนำเข้าในปริมาณที่เยอะ และน้ำหนักมากเป็นพิเศษติดต่อสอบถามค่านำเข้าได้ที่ไลน์ line @uneedcargo (มี @ นำหน้า)

คำนวณค่าขนส่งเบื้องต้น

ขนาดสินค้า
ขนาดสินค้า
ชม./กก.
ขนาดสินค้า
อัตราค่าส่ง
จากจีนมาไทย
ราคาที่ต้องชำระ
0.00฿

บริการของเรา

นำเข้าสินค้าทางรถ/เรือ
บริการรับสินค้าถึงที่
ฝากจ่ายสินค้า
บริการรับสินค้าถึงที่
เติมเงินอลีเพล
บริการรับสินค้าถึงที่