วิธีฝากจ่าย ช่องทาง รอทักแชท


การฝากจ่ายช่องทาง "รอทักแชท" ช่องทางนี้มีไว้สำหรับลูกค้า ดังต่อไปนี้
- สำหรับลูกค้าที่ไม่มีไอดี withuneed 
- จะต้องมีการยืนยันตัวตนอลิเพล์ที่ผูกไอดี taobao ด้วยพาสปอร์ตแล้ว
- สำหรับลูกค้าที่ต้องการฝากจ่ายเถาเป่า 

ขั้นตอนการใช้งาน 
1.ลูกค้าทำรายการฝากจ่ายเข้ามาในระบบ uneed

  - เลือกประเภทในการฝากจ่าย "รอทักแชท"

  - กรอกเลขที่ใบสั่งซื้อจีนในช่อง รายการที่

  - กรอกยอดเงินหยวนที่ต้องการฝากจ่าย (ถ้ายอดหลักพันขึ้นไปไม่ต้องใส่ตัวลูกน้ำ เช่นถ้ายอด 1,000 หยวน ให้กรอกในช่อง 1000)

  - เลือกประเภทของรายการฝากจ่ายว่าเป็นของเว็บใด 1688 หรือ taobao

  - ส่วนช่องหมายเหตุ ลูกค้าสามารถกรอกเตือนความจำ หรือข้อความที่ลูกค้าต้องการลงไปได้

  - เมื่อกรอกครบแล้ว กด "บันทึก"


2.เมื่อทำรายการเข้ามาในระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งอลิเพย์ที่ให้ส่งยอดทางไลน์ @uneedcargo


3.เมื่อได้อลิเพย์ที่ส่งยอดมาแล้ว ให้ลูกค้าส่งยอดเข้าอลิเพย์ตามที่แจ้งในแชทไลน์(ต้องรอทางเจ้าหน้าที่แจ้งอลิเพย์ที่ใช้ส่งยอดทุกครั้งสำหรับในทุกๆยอด งดส่งยอดเข้าอลิเพย์มาก่อน)


4.เมื่อลูกค้าส่งยอดแล้ว ให้แจ้งตอบกลับทางเรามาอีกทีว่าส่งยอดเข้าอลิเพย์มาแล้ว 


5.หลังจากนั้นรอทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการชำระให้ค่ะ ถ้าเจ้าหน้าที่ชำระเสร็จแล้วจะกดอนุมัติยืนยันสำเร็จรายการฝากจ่ายในระบบ


6.ให้ลูกค้าตรวจเช็ครายการสั่งซื้อใน 1688 หรือ taobao อีกที เมื่อสถานะใบสั่งซื้อเปลี่ยนแล้วให้ลูกค้าแคปหน้าใบสั่งซื้อที่ขึ้นจ่ายสำเร็จส่งมาให้ทางแอดมินอีกที

Top